Wednesday, January 19, 2011

kunjungan ke rumah sahabat
kunjungan ke rumah Tn Hj Amir yang baru pulang dari hospital serdang. sekalian sahabat seperjuangan amat bersimpati dengan dugaan yang dihadapi. walau hanya sedikit, sumbangan diberi untuk menampung kos dan perbelanjaan harian dan rawatan.

sesi penerangan MESmajlis penerangan program Merakyat Ekonomi Selangor.
isu utama yang perlu difahami semua rakyat selangor adalah Tabung Warisan Anak Selangor, Skim Khairat Warga Emas dan Tabung Mikro Kredit.
Usaha bersama perlu digembeleng agar taraf ekonomi dan kualiti hidup rakyat selangor bertambah baik.