Sunday, November 22, 2009

Pro Aktif

Ahli PAS diharap sentiasa pro aktif dalam mendepani segala isu dan permasalahan dalam masyarakat. Hal ini bukan sekadar kerana aspek politik, tetapi lebih dari itu, tugas dan tanggungjawab sebagai muslim.

Hakikatnya, 40 jiran dalam radius 360 darjah dari rumah sendiri perlu diketahui dan dikenali. Itu kewajiban asas dalam hidup berjiran.

Lebih dari itu, tugas dan tanggungjawab sebagai penyambung dakwah dan perjuangan Rasul SAW menyebarkan Islam.

Tidak perlu tauliah untuk mengajar , sebaliknya dakwah paling berkesan adalah dengan teladan dan sikap yang baik. Tidak perlu banyak mengajar atau menerangkan, sebaliknya sikap dan penglibatan dalam masyarakat itu sendiri sudah mencerminkan apa yang sepatutnya.

Akhlak Islam itu jauh lebih besar dan hal integriti, moral atau etika. Kerana itu juga, Rasul SAW diutuskan menyempurnakan akhlak manusia.

Jadi sama-samalah kita didik dan tarbiyah diri agar hidup atas landasan akhlak yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW.

No comments: